1F Unagi Kabayaki By Kg

RM80.00

Unagi Kabayaki/炭烤鰻魚

Size 1 : 200-300Gm/Pack * 10Kg/Box